Araştıran,okuyan,soran soruşturan 2 çocuklu annenin işinize yarar,hoşunuza gider, ilginizi çeker dedikleri...

19 Mayıs 2011 Perşembe

Doğum Ayı ve Okul Sorunu

İkisi de Kasım ayının son günlerinde doğmuş 2 kızım olması ve büyüğünün akranlarının önümüzdeki eğitim öğretim yılında ilköğretim 1. sınıfa başlayacak olmaları sebebiyle ne yapacağım diye bir telaş aldı gidiyor son 3-4 aydır beni. Kasım sonu doğan 2005'li kızımı yapmış olduğum küçük çaplı araştırma neticesinde ilköğretim 1. sınıfa bu sene vermemeye karar vermiş bulunuyorum. Bu kararı vermemde neler oldu, anlatayım.

1- Fiziksel olarak kreşteki arkadaşlarından farklı kızım. Çok ufak tefek.

2-Kreş öğretmenimizle de yapmış olduğum görüşme sonrası (kendim de gözlemlemiştim zaten) kızımın okula hazır olmadığını, küçük kas gelişiminin uygun olmadığını öğrendik.
3-Kendim de sınıf öğretmeni olsam da diğer sınıf öğretmeni olan arkadaşlarımla yapmış olduğum görüşmelerde, ilk 3 yıl sorun yaşamasam da 4. ve 5. sınıflarda soyut kavramların ortaya çıkması ile sorunlar yaşayabileceğimi öğrendim.

4- Blogcu anne 'nin bu yazısı ve yazıdaki yorumlar çok işime yaradı.

5-Dünkü Habertürk gazetesinde Pınar Reyhan Özyiğit'in şu yazısı verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ayrıca birçok psikolojik danışmanlık merkezleri ve özel okullarda uygulanan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' ni de çocuğunuza uygulatabilirsiniz. (Pınar Reyhan Özyiğit'in yazısında da bu testten bahsediliyor.)

Not: Amerika gibi bir çok gelişmiş ülkelerde de Ekim-Kasım-Aralık ayında doğan çocukları okul kayıtlarında bir sonraki seneye kaydediyorlarmış.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum neymiş bu test diyenlere.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula başlayacak çocukların psikososyal olarak okula hazır olunuşluk düzeyini ölçerek ebeveynlerin bu önemli kararı almasında rehberlik eden bir testtir.

Hildreth ve arkadaşları tarafından hazırlanan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,Oktay (1980) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Oktay (1980) 44 ilkokul çocuğuna Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile Metropolitan Başarı Testini uygulamış ve iki test arasındaki korelasyonun .34 ile .53 arasında olduğunu bulmuştur.

Metropolitan okul olgunluğu testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir(Oktay 1983).
Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası uzman psikologlarca çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir (Wifred 1993).
Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır. Bu testler şu şekilde sıralanmaktadır:

Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.

Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.

Genel Bilgiler (14 madde) : Sosyokültürel faktörün etkisinin fazla olduğu alt testlerden biri olan genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.

Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, metropolitan okul olgunluğu testinin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Benzerliklerin tanınmasını içine alır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.

Sayılar (24 madde) : Bu test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.
Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını mekanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların, daha sonraları, okuma yazmanın öğrenilmesinde zorluk çekmeleri araştırmacıların özellikle üzerinde durduğu konulardan biridir (Çataloluk 1994). Bu tür testlerin çocuklarda, fiziksel gelişmeyi belirlediği kadar, zihinsel olgunluğu da belirledikleri saptanmıştır. Çocuğun, çizme ve yazmada gösterdiği mekanda ters algılama eğilimi kopya etme alt testinde kendini gösterebilir.Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir.

Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. Toplam puanın yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenir.

2 yorum:

  1. ah ahh diyorum.biz büyük yanlış yaptık kimi kurtarırsam kardır diyorum artık.blogcu annenin o yazısına değil de şu yazısına http://blogcuanne.com/2011/01/05/bir-de-tersten-bakalim/
    yorum yapmıştım yine sitare adıyla.lütfen oku.zaten bilinçlisin ,daha bir bilinç küpü ol diye:))
    sevgilerimle...

    YanıtlaSil
  2. Sitarecim, okudum yazıyı ve yorumunu teşekkürler

    YanıtlaSil